Det finns en plats för alla
Vi fokuserar på personer som står precis utanför arbetsmarknaden. Platsa är bryggan mellan dessa människor och rekryterande företag.

Platsas grundvärden

Våra kandidater är vår främsta tillgång och förutsättningen för att vi ska utvecklas. Vi vill engagera och motivera människor och är tydliga med de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss.

Enkelhet
Vi gör krångliga saker enkla.
Trygghet
Tryggt för både arbetsgivare och kandidater.
Mänsklighet
Medmänsklighet, tydliga krav och eget ansvar.

Enkla jobb lägger grunden

Framgångsrika organisationer byggs av passionerade medarbetare. Anställda som trivs och ser en framtid inom företaget, skapar långsiktighet och affärsnytta. Vi vill förmedla kandidater som ser dessa möjligheter och förstår att det bottnar i hårt arbete och engagemang.

Olikheter skapar lönsamhet

Vi tror att olika typer av människor bidrar med nytänkande och bryter invanda beteendemönster. Att någon inte hunnit lära perfekt svenska, kan många gånger kompenseras av vilja och drivkraft. Social hållbarhet skapas på riktigt när det förenas med ekonomisk hållbarhet. Genom att förmedla kompetens till företag skapas mervärden i många led.

Människorna bakom Platsa

Platsa består av en brokig skara av entreprenörer, beteendevetare och bättre vetande som vill göra skillnad. Vi vill vara innovativa, ha ett öppet sinne och ständigt hitta bättre rekryteringslösningar på en snabb arbetsmarknad.

De som klarar vår kräsna urvalsprocess blir kanske era framtida kollegor.