Den ni söker har oftast redan jobb

Lite svårare att hitta rätt med andra ord

Talent acquisition, search, scout, headhunting

Alla är begrepp som syftar till att lokalisera och attrahera rätt kompetens. Genom att ”passivt arbetsökande” uppmärksammar ert jobberbjudande ökar antalet kandidater.

Ett aktivt sökande i kombination med  målgruppsanpassad annonsering är det som ger resultat i de flesta rekryteringar

Fokuserar på potential och personliga egenskaper

Bara för att kandidaten har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet behöver det inte betyda att det är personen som är rätt för er.

Snarare är det personliga egenskaper och potential som skapar långsiktighet.

Skilj på krav och önskemål

Vid nyrekryteringar är lätt att börja tänka på alla erfarenheter och egenskaper som den nya medarbetaren helst bör ha. Vi är noga med att skilja på tydliga krav för tjänsten och det som är önskvärt och meriterande.

Genom en väl sammansatt kravprofil minskar risken att bra kandidater blir skrämda och inte söker därför att de inte tror att de är kvalificerade till jobbet.

Vi hittar den som platsar!

Som sökande kände jag mig trygg genom hela processen och upplevde att det fanns god kundkännedom som medförde att jag blev ännu mer intresserad av tjänsten.
Anna Emanuelsson

Konsult, Ekonomi/ lön, Cliff Models AB

Evelina får dig som kandidat att känna dig trygg och sedd i hela processen, snabb återkoppling och feedback på intervju. En rekryterare som ser till bägge parter och är väldigt mån om att det ska bli rätt för alla inblandade.
Gustav Glader

VD/ SEO, Svensk Armering och Betonbyggen AB

Jag uppskattar Platsas tydliga och ärliga kommunikation och att de tar sig an uppdragen  med stort engagemang. De har hjälpt oss  med rekrytering av medarbetare som vi själva skulle ha haft svårt att nå ut till.

Magnus Nordström

VD, JS Restaurang och Konferens AB

Hur går det till?

Rekryteringsprocessen

Rekryterings-
processen

En lyckad rekrytering bottnar i en genomtänkt och väl sammansatt kravprofil. Tillsammans går vi därför igenom delmomenten i kravprofilen som sätter ramarna för den aktuella rekryteringen. Genom att definierar ert behov, tydliggör vi arbetsbeskrivning och bestämmer gränserna för skallkrav och vad som är meriterande eller önskvärt hos kandidaten.

Det är lätt att koppla samman kompetens med erfarenhet, men vi vet att det snarare handlar om kandidatens potential. Begreppet potential är kopplat till kandidatens förutsättningar att lyckas i tjänsten och är ofta förknippat med personliga egenskaper.

Vi använder oss av kompetensbaserad intervjuteknik för att kunna upprätta hålla en kvalitetssäkrad rekrytering genom hela processen.

Rekrytering eller personaluthyrning?

En lyckad rekrytering hjälper företag att få in nya tankar, andra erfarenheter och mer energi. Vårt jobb är att hitta personen som möter krav och passar in i er företagskultur.

Utöver enkla och tydliga rekryteringslösningar erbjuder vi personaluthyrningar, där ni utvärdera personen i det dagliga arbetet innan ni väljer att anställa.

Auktoriserad rekryteringsbyrå

Vi är en personlig rekryteringsbyrå som drivs av långsiktiga affärsrelationer och korta ledtider. Ett bevis på att vi brukar lyckas, är alla våra återkommande kunder.


Platsa är anslutet till branschorganisationen Kompetensföretagen, Almega och har kollektivavtal med samtliga LO-förbund, Unionen och Akademikerförbundet.

Steg för steg

Kravprofil

När ni bestämt er för att starta i gång en rekryteringsprocess går vi tillsammans igenom en kravprofil för den aktuella tjänsten. Vi hjälper er att bolla tankar och idéer kring tjänsten och kommer skilja på krav och önskemål kopplat till kandidatens erfarenhet, behörigheter och personliga egenskaper. Under kravprofilsmötet kommer vi dessutom att fokusera på er som arbetsgivare och vilka faktorer som gör er till en attraktiv arbetsplats.

Annonsering och search
Med kravprofilen som grund är det dags för ansvarig rekryterare att författa en attraktiv annons med ert varumärke i fokus. Annonsen ska spegla det vi gått igenom under kravprofilsmötet och ge en så tydlig bild som möjligt kring tjänsten. Innan publicering kommer ni att få ta del av annonsen och eventuellt komma med synpunkter innan den går live. När annonsen publicerats kan vi påbörja vårt sökarbete på traditionella jobbsidor men framför allt genom sociala medier.
Kompetensbaserad intervju

När det blir dags för intervju med oss kan detta ske fysiskt eller digitalt via Teams. Oavsett på vilket sätt intervjun genomförs använder vi oss av samma kvalitativa och kompetensbaserade intervjuteknik. Detta för att undvika den klassiska ”magkänslan” och snarare hålla processen så objektiv och kvalitetssäkrad som möjligt.

Personlighetstester*

Forskningsbaserade hjälper oss att säkerställa rätt kompetens och minskar risken för subjektivt godtycke i bedömningar. Personlighetstesterna mäter bland annat personlighet, begåvning, motivation och kritiskt tänkande.

*Tilläggstjänst

Kandidatpresentation
När vi väljer att gå vidare med en kandidat som stämmer väl in utifrån upprättad kravprofil, är det dags att presentera vidare till er. Ni kommer då att få en beskrivande sammanställning tillsammans med övriga dokument som cv/personligt brev
Intervju hos kund
Äntligen har det blivit dags för er att få träffa kandidaten/kandidaterna! Vi ser till att boka in kandidaten hos er på en tid och dag som fungerar och koordinerar detaljerna runt omkring. Ett ypperligt tillfälle att berätta om vilka fördelar som finns att vara anställd hos er och vad som gör er till en attraktiv arbetsgivare.
Bakgrundskontroller*

Vi erbjuder kvalitativa bakgrundskontroller med RISC-profiler som anpassas efter aktuell tjänst. Det är en viktig pusselbit inför varje anställningsbeslut som samtidigt ökar seriositeten för processen ur kandidatens perspektiv.

*Tilläggstjänst

Referenstagning
Som ett nästa steg i processen, förutsatt att ni är fortsatt intresserade av kandidaten, är det dags för referenstagning. Vi samlar in referenser från den aktuella kandidaten och använder oss av vårt digitala referensverktyg Refapp. När vi har en komplett referensrapport kommer ni självklart att få ta del av den.
Anställning

Har vi kommit så här långt har det blivit dags att erbjuda kandidaten jobbet vid en rekrytering. Gäller det en personaluthyrning, där vi tar vi arbetsgivaransvaret tecknar vi avtal med er och kandidaten.

Uppföljning

När kandidaten påbörjat sin anställning är det viktigt för oss att höra så att allting fungerar som förväntat. Därför gör vi en avstämning efter någon månad från kandidatens start.

Tjänstemän eller arbetare?

Vi hittar den som platsar!

GDPR